Nieuws

Voorwaarden voor de inschrijving voor onze Cursussen Spaans

 1. Via het Aanmeldingsformulier op de website van de AIE meldt u zich aan als cursist voor een van onze cursussen.
 2. Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving nadat de vereniging het cursusgeld heeft ontvangen. U bent als cursist tevens lid van de AIE. Alleen als u lid bent, kunt u deelnemen aan een cursus.
 3. U kunt zich aanmelden tot vijf dagen voor aanvang van de cursus. Vanaf de inschrijvingsdatum heeft u tot vijf dagen voor aanvang van de cursus bedenktijd. Binnen deze termijn kunt u de inschrijving kosteloos annuleren of omzetten naar een andere cursus door een email te sturen naar de Cursusleider. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt.
 4. Indien u reeds lid bent kan inschrijving plaatsvinden tot 5 dagen voor aanvang van de cursus en dient betaling plaats te vinden voor 1 oktober van het betreffende cursusjaar.
 5. Als de cursus inmiddels vol zit, is deelname niet meer mogelijk.
 6. Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.
 7. U kunt na de eerste les van een cursus, na overleg met de docent, eventueel eenmalig overstappen naar een andere cursus op een ander niveau, mits deze cursus is doorgegaan en niet is volgeboekt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer u overstapt naar een cursus die uit meer lessen bestaat, betaalt u alleen bij voor de extra lessen. Wanneer u overstapt naar een cursus die uit minder lessen bestaat, dan wordt het verschil in lesgeld gerestitueerd. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen. Wel kunt u die gemiste les volgen in een parallelgroep, als die in dezelfde periode wordt gegeven. Wanneer u staat ingeschreven voor een cursus maar deze, of een aantal lessen, niet volgt, ontvangt u wel het materiaal en huiswerk..
 8. Lesdagen, lestijden en locaties zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de les per e-mail bekendgemaakt.
 9. AIE behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren of de lesdag of -tijd te verplaatsen. Ingeval van annulering, of als de alternatieve lesdag of -tijd niet schikt, wordt het volledige cursusgeld teruggestort. Voor alle terugbetalingen geldt een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld. Eventueel vóór de annulering of omzetting gemaakte kosten voor aanschaf van lesmateriaal worden in dit geval niet vergoed.
 10. Heeft u een klacht? Stuur deze dan per e-mail of schriftelijk aan de cursusleider van de AIE. Uw klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld.
 11. Bijzonderheden tijdens de lesperiode kunnen altijd worden besproken met de docent en/of de cursusleider.
 12. Indien men een rekening wenst voor de cursuskosten dient men hiertoe een verzoek te richten tot de penningmeester
 13. Door het versturen van het Aanmeldingsformulier verklaart u het eens te zijn met deze 'Voorwaarden voor inschrijving'.
Share

Introductieavond

Op de jaarlijkse introductie-avond geven we u eerst informatie over alle activiteiten van onze vereniging in het komende jaar. De rest van de avond ligt het accent op de taalcursussen. De docenten stellen zich voor, schetsen de inhoud van hun cursus en lichten hun programma en lesmateriaal toe. Uiteraard kunt u vragen stellen en na afloop  persoonlijk met de docenten of de aanwezige bestuursleden praten. De koffie en thee staat voor u klaar.

U bent van harte welkom op woensdag 30 augustus, aanvang 20.00 uur in Hotel Best Western, Leenderweg 80, 5615 AB Eindhoven. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Op maandag 4 september volgt dan voor degenen die twijfelen aan hun niveau en dus niet weten voor welke cursus zij zich moeten inschrijven, de niveautest.

Durante la noche de introducción anual damos en la primera parte información sobre todas las actividades de nuestra asociación durante al año que viene. El resto de la noche es para los cursos de español. Los docentes se presentarán y explicarán el contenido de los cursos diversos y el material que vamos a utilizar. Por supuesto hay bastante oportunidad para preguntar cualquier cosa. Después de la sesión hay posibilidad para hablar con los docentes o con miembros de la junta directiva de la AIE. Todos los presentes están invitados tomar un cafecito o un té.
Están bienvenidos el miercoles el 30 de agosto a las 20:00 en Hotel Best Western, Leenderweg 80, 5615 AB Eindhoven. No hace falta apuntarse y el evento será gratis.

Bewaren

Share

Onze cursussen Spaans

Onze cursussen Spaans

Klik op de cursus waarvan u meer wilt weten. Klik opnieuw om het venster te sluiten.

Niveau A1

In de cursus Niveau A1 haalt de student het niveau A1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist leert de eerste beginselen van de Spaanse taal en haar structuur. Hij begint de taal te begrijpen, te verkennen, erover na te denken, in de praktijk te brengen en eenvoudig te communiceren. Op Niveau 1 gebruiken we het Nederlands nog steeds als hulp.

Verplicht lesmateriaal:

Leerboek: Aula 1 Internacional - nueva edición
ISBN: 9789460306150
Soort: libro+glosario+cd mp3
Verschenen: 2016
Uitgever: Talenland BV
Auteur(s): Garmendia e.a.
Prijs: €27,50

Bestellen kan bij Libris of www.intertaal.nl of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel)

Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboeken, zie ook deze website.

De docent kan gedurende les aanvullend lesmateriaal gebruiken zoals fotocopieën, liedteksten, en dergelijke die in de prijs zijn inbegrepen.

Aantal lessen van anderhalf uur : 30

Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursus Niveau A1 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum

Niveau A2

In de cursus A2 haalt de leerling uiteindelijk het Niveau A2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist begrijpt de basis van het Spaans en kan in de tegenwoordige tijd communiceren. Op niveau A2 leren wij de cursist zich vloeiender uit te drukken in de tegenwoordige tijd maar ook in de verleden tijd. Tijdens deze cursus wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus A2 over twee lesjaren verdeeld: A2a en A2b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional - nueva edición 2
ISBN: in Nederland 9789460306174
Soort: tekstboek + audio-cd (1x)
Prijs: €27,50
Jaar van uitgave: 2016
Uitgeverij Talenland BV
Auteur(s): Corpas e.a.

Praktische grammatica Spaans (in het Nederlands)

Bestellen bij www.intertaal.nl of bij Libris, of bij iedere willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel):

Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboek of deze website.

De docent kan gedurende les aanvullend lesmateriaal gebruiken zoals fotocopieën, liedteksten, en dergelijke die in de prijs zijn inbegrepen.

Aantal lessen: 30 (anderhalf uur per les)
Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen.

De cursus Niveau A2 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Niveau B1

De leerling behaalt Niveau B1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist brengt het geleerde uit de vorige cursussen in de praktijk en leert ook nieuwe dingen tijdens de lees-, luister-, schrijf- en spreekoefeningen. We analyseren teksten uit de praktijk zoals artikelen uit de krant en internet. Aan het eind van dit leerjaar zal de leerling zich vloeiender in het Spaans kunnen uitdrukken gebruikmakend van een groter vocabulaire. Tijdens de les wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B1 over twee lesjaren verdeeld: B1a en B1b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional - nueva edición 3
ISBN: in Nederland 9789460306495, in Spanje 9788415640110
Soort: tekstboek + audio-cd (1x)
Prijs: €27,50
Verschenen: 2014
Uitgave: 1e druk
Uitgever: Talenland BV
Auteur(s): Corpas e.a.

Hulpmateriaal (optioneel): Gramática básica del español.
Bestellen kan bij Libris of www.intertaal.nl of bijvoorbeeld bij Casa del Libro in Spanje. Verder bij vrijwel elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

De docent zal tijdens de les gebruik maken van fotokopieën van krantenartikelen, liedteksten, en dergelijke. Deze zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les)

Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. Wij bevelen u van harte aan om regelmatig onze lezingen en filmavonden te bezoeken zodat u het geleerde in praktijk kunt brengen.

De cursus Niveau B1 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Niveau B2

In de cursus Niveau B2 behaalt de leerling het niveau B2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De leerling zal zijn of haar ervaringen kunnen beschrijven in woord en geschrift. Hij zal op gestructureerde wijze wensen en verlangens in het Spaans kunnen uiten gebruik makend van een grotere woordenschat die verder gaat dan het spraakgebruik in het dagelijks leven. De spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen zijn van een hoog niveau. De docent zal nauwlettend fouten corrigeren die de leerling maakt bij het spreken en schrijven. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B2 over twee lesjaren verdeeld: B2a en B2b.

Na het volgen van deze cursus kan de leerling gemakkelijk de Spaanse films en de lezingen volgen die door de Asociación worden georganiseerd. En u bent ook klaar voor het volgende jaar als de cursus Mantenimiento wordt gegeven!

Verplicht lesmateriaal:

Cursus B2a:
Aula internacional - nueva edición 4
ISBN: 9789460306501
Soort: libro del alumno/de ejercicios+ cd mp3
Uitgeverij: Talenland BV
Jaar van uitgave: 2014
Uitgave: 1e druk
Prijs: €27,50

Cursus B2b:
Aula internacional - nueva edición 5
ISBN: 9788415846802
Soort: libro del alumno/de ejercicios+ cd mp3
Uitgeverij Talenland BV
Jaar van uitgave: 2015
Uitgave: 1e druk
Prijs: €27,50

Bestellen kan behalve bij Libris ook bij www.intertaal.nl of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Fotokopieën die door de docent tijdens de les worden gebruikt van krantenartikelen, liedteksten en dergelijke, zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les)

Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursussen Niveau B2a en B2b worden gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Mantenimiento

De cursus Mantenimiento is geschikt voor personen die een gedegen kennis van het Spaans hebben en het willen bijhouden. De nadruk ligt op conversatie en luisteren naar het Spaans in vele varianten. Daarnaast verbetert de grammaticale kennis door middel van oefeningen die thuis gemaakt worden en klassikaal worden gecorrigeerd en bediscussieerd. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan spreekwoorden en gezegdes en aan de typische uitdrukkingen die de Spanjaarden gebruiken tijdens hun dagelijkse gesprekken.

Bij deze cursus staat het genieten van de taal voorop. Daarom worden tijdens de cursussen rollenspellen gedaan, films bekeken, boekjes en krantenartikelen gelezen, maar vooral gediscussieerd over die onderwerpen. U zult bij de cursus leerlingen tegenkomen die jaren in Spanje of Zuid Amerika hebben gewoond en waarvan u veel kunt leren. Maar er zijn ook cursisten die pás de cursus op Niveau 4 hebben volbracht en die een wat grotere aarzeling hebben om aan de discussie deel te nemen. Onze ervaring heeft geleerd dat deze mengeling van ervaringen erg vruchtbaar is voor beide groepen.

De cursus Mantenimiento is ideaal voor diegenen die een HAVO of VWO diploma hebben met Spaans in hun eindexamenpakket, of voor personen die onze cursus op Niveau 4 hebben gedaan, en voor hen die een diploma DELE intermedio hebben of een soortgelijk diploma op niveau B2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. Bij uitstek is deze cursus ook geschikt voor leerlingen die praktische kennis hebben van het Spaans gedurende een langer verblijf in Spanje of in Zuid Amerika.

Volgens traditie wordt de laatste lesavond gevuld met een gezamenlijke maaltijd van de twee Mantenimientogroepen: 'la ultima cena'. Iedere leerling neemt een al of niet zelfgemaakte bijdrage mee die met smaak door de hele groep zal worden genuttigd. Deze avond is het moment bij uitstek om middels een korte 'discurso' aan de docent en aan je medeleerlingen te laten zien wat je in het afgelopen jaar geleerd hebt!

Aantal lessen : 24

Kosten: 215 euro inclusief de kosten voor het lidmaatschap van de AIE. U kunt daardoor ook lezingen en filmavonden bezoeken die regelmatig worden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunt u ook volop deelnemen aan de discussies.

Aanmelden kan met het Aanmeldingsformulier. De cursus Mantenimiento op woensdag wordt gegeven in Steunpunt de Jaguar en op maandagochtend in Wijkcentrum de Dommel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Share

Niveautest/Prueba del nivel

U kunt vrijblijvend een test maken om uw taalniveau te bepalen. Een van onze docenten is die avond aanwezig om de schriftelijke test te beoordelen. Ook kunt u aan de docent of aan een van de aanwezige bestuursleden in een gesprek uw vragen stellen. Er is geen enkele verplichting tot aanmelding voor een cursus, niet vooraf en ook niet achteraf. Let wel, als u zich voor de eerste keer aanmeldt voor een taalcursus bij de AIE dan bent u pas ingeschreven indien het volledige cursusgeld is betaald.

De test wordt gehouden op maandag  4 september 2017 in het schoolgebouw van de Scholengemeenschap Augustinianum in Eindhoven. Wij verwachten u tussen 19.00 en 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden voor deze test en de toegang is gratis.

LET OP: in verband met nieuwbouw is de situatie bij het Augustinianum veranderd!

Es posible que Vd. haga una prueba para determinar su nivel de español. Nuestros profesores están presentes esta noche para evaluar el resultado de su prueba por escrito. Por supuesto también hay oportunidad de hablar con los docentes de cualquier cosa. Puede matricularse esta noche para los cursos pero no hay ninguna obligación. Tenga en cuenta que Vd. se apunta para la primera vez solo está completa la matriculación después de haber entregado el precio. La prueba será el lunes el 4 de septiembre 2017 en unos de los locales del Scholengemeenschap Augustinianum en Eindhoven. Le esperamos entre las 19:00 y las 19:30. No hace falta apuntarse para la noche de prueba y es gratis.

Share

Vive Barcelona

Vive Barcelona is een intensieve cursus Spaans met 's morgens lessen en 's middags activiteiten in de bruisende stad Barcelona om het geleerde in praktijk te brengen.

De cursus duurt een week (20 uur) en kost slechts 150 euro exclusief de reis- en verblijfkosten. Als lid van de Asociación krijgt u zelfs 10% korting! De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur met een pauze van 20 minuten. De activiteiten vinden 's middags, 's avonds en eventueel in het weekend plaats. De deelname aan de activiteiten is geheel vrijblijvend.

De cursus wordt verzorgd door een voormalige docente van onze vereniging, Elena Osorio Planes. Op dit moment verzorgt zij een geweldige cursus Spaans in Barcelona die wij van harte bij u kunnen aanbevelen!

Voor nadere inlichten kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

En mocht u problemen hebben met het uitzoeken of bestellen van vliegtickets of het vinden van een geschikte accommodatie in Barcelona, onze webmaster helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes! De enige voorwaarde die hij stelt is dat u na afloop ons even laat weten hoe u de cursus Vive Barcelona gevonden heeft, zodat wij uw reactie op onze website kunnen plaatsen.

Lydia is al geweest en heeft een mooie herinnering geschreven.

Piet Hooft van Huysduynen en Janneke zijn in april 2014 geweest en bevelen de cursus aan. In 2015 hebben zij zelfs een privécursus met Elena afgesproken. Dat kan dus allemaal!

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2018    
23-01   Lezing: Chachapoyas, los guerreros de las Nubes
07-02   Film: Que Diós nos perdone
08-02   Tertulia: Los parentescos
09-02   Evenement: Opstand!
21-02   Lezing: La sucesión de los Habsburgos
20-02   Cursus: Spaanse architectuur 1
27-02   Cursus: Spaanse architectuur 2
06-03   Cursus: Spaanse architectuur 3
13-03   Cursus: Spaanse architectuur 4
21-03   Film: Mujeres al borde de un ataque de nervios
27-03   Lezing: Catalaanse schilders rond 1900
05-04   Tertulia: La pasión según Carmela
13-04   Taller: Botanitas y bebidas refrescantes
18-04   Film: La historia oficial
23-05   Cata de vinos
07-06   Tertulia: Corazón tan blanco

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren