Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 oktober 2017 in Steunpunt de Jaguar. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen ALV 7 sept 2016
  3. Financieel verslag 2016 – 2017
  4. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Nellie van de Kruijs)
  5. Verslag van de activiteiten 2016-2017
    Taalcursussen
    Lezingen
    Tertulia
    Concerten
    Films
    Excursie
    Reizen
  6. Vaststellen van de contributie voor 2017/2018
  7. Deelname activiteiten en aanmelding
  8. Voorstel om Dhr Peter de Groot te benoemen als bestuurslid met portefeuille Actividades
  9. Beleidsvoornemens: o.a. uitbreiding cursusaanbod en behandeling begroting
  10. Rondvraag
  11. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij de Spaanse film: Una pistola en cada mano.

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2018    
27-03   Lezing: Catalaanse schilders rond 1900
05-04   Tertulia: La pasión según Carmela
13-04   Taller: Botanitas y bebidas refrescantes
18-04   Film: La historia oficial
23-05   Cata de vinos
07-06   Tertulia: Corazón tan blanco
     
09-10   Lezing: La Guardia Civil
16-10   Architectuurreis 1 Zaragoza
30-10   Architectuurreis 2 Zaragoza
20-11   Lezing: Aragón a través de los siglos
14-10   Kerstconcert
     
2019    
09-01   Film:
22-01   Lezing: Don Quijote
13-02   Film:
26-02   Lezing: La lengua de sefarad
20-03   Film:
09-04   Lezing: Bolivia
24-04   Film:
22-05   Slotavond