Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 oktober 2017 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

 1. Opening
 2. Notulen ALV 25 oktober 2017
 3. Financieel verslag 2017 – 2018
 4. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Koos van de Haak)
 5. Verslag van de activiteiten 2017-2018
  Taalcursussen
  Lezingen
  Tertulia
  Concerten
  Films
  Excursie
  Reizen
  Actividades
 6. Enkele financiële voorstellen: contributie voor 2018/2019, bijdrage tertulia, gratis drankje film
 7. Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2018/2019
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij een film waarin Spaans wordt gesproken met Spaanse ondertiteling.

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2019    
24-01   Lezing: Don Quijote
13-02   Film: El autor
14-02   Tertulia: El guardián invisible
26-02   Lezing: Casa azul de Frida Kahlo
09-03   Excursie: Gaudi
20-03   Film: Morir
09-04   Lezing: Bolivia
11-04   Tertulia: El hereje
17-04   Film: Handia
22-05   Slotavond: La musica ranchera
06-06   Tertulia: Los peces de la Amargura