Bestuur

Bestuur van de AIEBestuur

Voorzitter
Anton Harbers

Secretaris
Marisol Mestanza Poma

Penningmeester
Peter Kivits
06 4272 1101

Cursusleider
Geert Krijnen
06 5769 5837

Webmaster
Peter Kivits

Coordinator Lezingen en Evenementen
Peter de Groot

Bankrekening AIE : NL26 INGB 0001090996
Ten name van Asociación Ibero-americana
KvK: 40236485
Verklaring omtrent de geheimhouding van persoonsgegevens

test

Share